Sygnatura
{{signature}}
Tytuł jednostki
{{descr}}
Karta
{{page}}
Data
{{year0}}
{{#if groupDescr}}
Opis
{{groupDescr}}
{{/if}} {{#if physicalDescr}}
Opis fizyczny
{{physicalDescr}}
{{/if}} {{#if languages}}
Języki
{{languages}}
{{/if}} {{#if pages}}
Ilość kart
{{pages}}
{{/if}} {{#if pagesSkipped}}
Karty niezapisane
{{pagesSkipped}}
{{/if}}

Wyniki wyszukiwania {{#if moreAvailable}} {{i18n "results.first_n" count}} {{else}} {{i18n "results.found_n" count}} {{/if}}

{{#each data}}

{{topic}}

{{i18n "results.scans_n" qty}}
{{else}}

Nie znaleziono dokumentów spełniających podane kryteria

{{/each}}
{{#if moreAvailable}} {{/if}} do góry
skan z

{{signature}} {{#if page}}, karta {{page}}{{/if}}

O projekcie

Wobec coraz większego rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz stosowaniu w metodyce archiwalnej nowoczesnych rozwiązań Archiwum Nauki PAN i PAU podjęło w roku 2008 projekt zdigitalizowania całego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, chcąc w ten sposób zabezpieczyć i udostępnić jak najszerszej grupie odbiorców XIX-wieczny, unikatowy, zachowany prawie w całości zespół kancelaryjny. Ów projekt realizowano równolegle z opracowywaniem nowego inwentarza TNK.

Podjęte prace nad zespołem akt TNK wpisały się w jubileusz 200. lecia powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obchodzony w 2015 r. W celu uzyskania szerszej informacji na temat TNK i jubileuszu zapraszamy na stronę internetową www.tnk.krakow.pl.

Efektem projektu stało się opracowanie nowego inwentarza akt Towarzystwa, poddanie materiałów zabiegom konserwatorskim oraz zeskanowanie w dwóch etapach w 2008 r. i 2015 r. przez firmę Digital Center 88 jednostek archiwalnych i uzyskanie 8749 skanów. Przewidywane jest zeskanowanie pozostałej części akt i umieszczenie całości w internecie. Jednostki już zdigitalizowane zdecydowano upublicznić.

Mamy nadzieję, udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend.

 

Projekt w części sfinansowany przez Firmę ArchiDoc.

Pomoc

Informacje ogólne

Elektroniczny inwentarz TNK jest aplikacją służącą do przeglądania zdigitalizowanych i umieszczonych on-line akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego znajdujących się w zasobie AN PAN i PAU.

Obecnie udostępniamy on-line 88 jednostek archiwalnych: 1-29, 31-47, 88-105, 107-122, 154-159, 177, 189-195 (8749 skanów). Pozostałe jednostki zostaną upublicznione po następnym etapie digitalizacji.

Sposób użytkowania

Struktura aplikacji opiera się na zapisie opracowanego w latach 2008-2016 nowego inwentarza akt Towarzystwa i obejmuje następujące grupy główne:

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą ikon, strzałek oraz wyszukiwarki nazwisk

Kliknij kursorem na odpowiednią ikonę w celu uzyskania dostępu do podgrup, następnie do jednostki i ostatecznie do skanów, które możesz kolejno przeglądać w obrębie danej jednostki

Np. Akta ogólne → Statuty → TNK-1 → skan

Możesz również posłużyć się wyszukiwarką nazwisk w dziennikach podawczych korespondencji Prezesa TNK. Wpisz nazwisko osoby w pole wyszukiwarki. Po kliknięciu kursorem na „lupę” uzyskasz dostęp do ikon z nazwiskami a następnie do skanu z zaznaczonym na niebiesko polem, w którym wyszukiwane nazwisko występuje.

Używając odpowiednich ikon znajdujących się w lewym górnym rogu możesz skan powiększyć, pomniejszyć, dopasować do ekranu oraz oglądać w trybie pełnoekranowym.

Dzięki ikonie „Pokaż lub ukryj informacje na warstwach” możesz usunąć lub nanieść na skan pola z informacjami.

Korzystając z aplikacji masz możliwość zapoznania się z informacjami na temat jednostki archiwalnej za pomocą

Wszelkie dodatkowe informacje, jak również telefon kontaktowy i e-mail Archiwum Nauki PAN i PAU można uzyskać na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonowania strony, polityki prywatności czy też materiałów na niej zamieszczonych zachęcamy do kontaktu z nami

  • Adres

  • ul. św. Jana 26
  • 31-018 Kraków
  • Telefony

  • 12 423 23 28
  • 12 422 82 63

Zapraszamy również na nasze pozostałe strony

Polityka prywatności

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Archiwum wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się z nami internauta.

Niniejsza strona wykorzystuje technikę "cookie" do ustalenia które części naszego serwisu są najchętniej oglądane, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej użyteczną. Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików "cookie" lub ostrzegała o ich wysyłaniu.